Lidmaatschap

Secretariaat / colofon 

contributie 2023

per jaar           42,50 euro

na 1 juli 2023   26,25 euro + contributie 2024

inschrijfgeld / administratiekosten 12,50 euro eenmalig

gezinsleden 17,50 euro per jaar

contributie voor België 50 euro per jaar

mitgliedschaft Deutschland 50 euro pro jahr

qualité de membre France  50 euro par année 

overmaken op ING bankrekening 

NL40INGB0003932650 t.n.v. Nederlandse greyhoundclub Uitterweert 23 6932MK Westervoort

IBAN : NL40INGB0003932650 

BIC: INGBNL2A

Kamer van koophandel : 40120984

A l attention de nos membres Francais et Belges 

en raison des coûts bancaires trop élevés, nous ne pouvons accepter que deux modes de payements des cotisations;

° a raison de eurocheques ,endosses a l 'aide du numéro de carte

° mandats postaux international a l'attention de Nederlandse Greyhound Club

nous vous remercions à l'avance de votre compréhension.

opzeggen van het lidmaatschap

opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, voor 1 december van het lopende kalenderjaar.

adreswijziging : uitsluitend ondertekend toezenden aan het secretariaat

correspondentie : alle corespondentie ondertekend zenden aan het secretariaat

advertenties : inlichtingen m.b.t. advertenties in het N.G.C magazine, contact opnemen met het secretariaat tel:0263-635588 of ritazijlstrakoster@chello.nl 

huishonden

bent u op zoek naar een leuke huishond of zoekt u een nieuwe baas voor uw greyhound of whippet dan kunt u contact opnemen met Rita Zijlstra-Koster

kopij

Vindt u het leuk om eens een artikel over uw hond, uw kennel of een algemeen onderwerp te schrijven? u kunt deze mailen naar ritazijlstrakoster@chello.nl 

Overname van een gedeelte uit de inhoud van dit magazine is alleen toegestaan met toestemming van de secretaris en/of redactie van de N.G.C. 

Hieronder vallen ook de vertalingen voor en door de N.G.C. verricht.Ingekomen stukken ,die door de N.G.C. geplaatst worden, vallen niet onder de verantwoording van de redactie.De redactie behoudt zich het recht voor de ingezonden stukken en / of brieven verkort weer te geven.Voor publicatie in aanmerking komende stukken of brieven worden met volledige naam van de inzender ondertekend.Opname van ingezonden brieven betekent niet dat het bestuur, het eens is met de strekking ervan.

Sluitingsdatum kopij : 30 STE van elke maand. Deze datum moet strikt gehandhaafd worden in verband met afspraken voor het drukken en verzenden van het magazine